Nazwy dla rond i wiaduktów w Koninie

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących nadania nazw rondom i wiaduktom położonym na terenie miasta Konina  do 28 maja 2021 mieszkanki i mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje nazwania:

  • ronda u zbiegu ulic: Europejskiej, Kolskiej i Trasy Warszawskiej,
  • wiaduktu u zbiegu ulic: Europejskiej, Kolskiej i Trasy Warszawskiej,
  • ronda na skrzyżowaniu ulicy Wyzwolenia z ulicami Zakole i 11 Listopada,
  • wiaduktu nad torami w ciągu ulicy Wyzwolenia,
  • ronda na skrzyżowaniu ulic Kleczewskiej i Ignacego Paderewskiego,
  • ronda usytuowanego w nowym przebiegu ulicy Kleczewskiej.

Na podstawie akcji Konińskie ulice dla kobiet sprzed 3 lat przygotowałyśmy dla Was na oficjalnym druku konsultacji, uzasadnienia z których możecie korzystać i wysłać do Prezydenta (dokumenty do pobrania)

100-lecia Praw Kobiet

Aleksandra Piłsudska

Anna Piasecka

Anna Walentynowicz

Antonina Żabińska

Elżbieta Zawacka

Estera Daum

GABRIELA BALICKA-IWANOWSKA

Grażyna Lipińska

JADWIGA DZIUBIŃSKA

Janina Komornicka

Maria Dulębianka

MARIA MOCZYDŁOWSKA

Maria Stanisława Wittek

Praw Kobiet

Teofila Wiśniowiecka

Wisława Szymborska

Zofia Moraczewska

Zofia Sokolnicka

Treść Zarządzenia pod linkiem, ale poniżej najważniejsze informacje, jeżeli chcecie by Wasz głos był ważny:

Mieszkańcy miasta – w okresie od 17 maja 2021r. do 28 maja 2021 r, – mogą składać do Urzędu Miejskiego w Koninie swoje propozycje nazw dla obiektów wymienionych w § 1.
2. Złożona propozycja nazwy musi zawierać:
a. wskazanie obiektu, którego dotyczy,
b. uzasadnienie zaproponowanej nazwy,
c. Imię i nazwisko osoby składającej propozycję,
d. oświadczenie wnioskodawcy, że jest mieszkańcem Konina,
e. klauzulę o treści „Wyrażam zgodę na wykorzystanie uzasadnienia w całości lub w części oraz dokonywania zmian w jego treści na potrzeby projektu uchwały, w sprawie nadania nazwy” lub o treści równoważnej.
3. Złożone propozycje nazw, które nie będą zawierały elementów wymienionych w ust. 2 nie będą brane pod uwagę.
4. Mieszkańcy mogą składać swoje propozycje w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin lub na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu na platformie ePUAP /3062011/SkrytkaESP lub na skrzynkę mailową urzędu sekretariat@konin.um.gov.pl