Warsztaty Cyberprzemoc oraz zjawisko sextingu

Spotkanie wprowadza w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie.  Zapoznaje z takimi zagadnieniami jak:  grooming, cyberprzemoc i seksting. Uczy, jak reagować na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online. Warsztaty mają uwrażliwić dorosłe osoby na sygnały i procesy zachodzące w młodym pokoleniu. 

Adresaci: rodzice oraz profesjonaliści pracujący z dziećmi.
Czas trwania: 4 godzin dydaktycznych (4 x 45min) + przerwy. 

 Zapisy na warsztaty:

od godz. 9:00, 17 marca 2017 r. przy rejestracji podczas VI Konińskiego Kongresu Kobiet.

Continue reading

Ulice dla kobiet

Konińskie ulice dla kobiet

W Koninie jest obecnie 466 nazw ulic i rond, z czego tylko 25 (tj. 5,36%) ma za patronkę kobietę natomiast ulic, gdzie mężczyzna patronuje konińskim ulicom i rondom jest 126 (tj. 27,03%)[1].

Jako mieszkanki miasta Konina chcemy tę proporcje poprawić!

Kobiety wniosły niekwestionowany wkład odbudowę i budowę państwa polskiego oraz naszej kultury. I dlatego moim zdaniem rok 2018 jest idealnym momentem by uhonorować w Koninie wybitne kobiety i nadać ulicom, skwerom, parkom, rondom patronki właśnie. Sejm RP ustanowił 2018 rok Rokiem Praw Kobiet, w związku z 100- ną rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych, w ten sposób wyraził także uznanie pierwszym parlamentarzystkom, które według mnie są i były one ambasadorkami walki o równouprawnienie.

Kampania „Ulice dla kobiet”

jest po to by poznać ważne dla czynu niepodległościowego i walki o równouprawnienie kobiety z akcentem na te wywodzące się z naszego miasta osobowości. Mamy nadzieję, że akcja ta pomoże rozpoznać na nowo znane lub nieznane jeszcze kobiety inspirujące do podejmowania działań na rzecz równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej walki o niepodległości rozwoju nauki, kultury czy sport. A powstała lista będzie promować kobiety, które warto uhonorować.

Apelujemy do Prezydenta i do Rady Miasta Konina, aby z okazji Roku Praw Kobiet, stulecia uzyskania przez kobiety praw wyborczych, upamiętniła kobiety zasłużone dla odbudowy państwa polskiego, jak i dla samego Konina, nadając ulicom, skwerom, placom ich nazwiska.

Konin wpisałaby się w ten sposób w chlubną tradycję. „Ulice dla Kobiet” mają już Białystok, Słupsk, Poznań a Warszawa i wiele innych miast jest w trakcie rozmów.

Pomoże to przybliżyć mieszkańcom Konina, wiele ważnych postaci kobiet pomijanych, zapomnianych i wreszcie uhonorować te, których wpływ na nasze miasto, nasz region, nasz kraj był i jest nieoceniony.

Zapraszamy do współpracy i zgłaszania własnych kandydatek.

Wydarzenie na facebooku

[1] Dane z 1 grudnia 2017 r. na podstawie rejestr TERYT,  GUS