Warsztaty Cyberprzemoc oraz zjawisko sextingu

Spotkanie wprowadza w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie.  Zapoznaje z takimi zagadnieniami jak:  grooming, cyberprzemoc i seksting. Uczy, jak reagować na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online. Warsztaty mają uwrażliwić dorosłe osoby na sygnały i procesy zachodzące w młodym pokoleniu. 

Adresaci: rodzice oraz profesjonaliści pracujący z dziećmi.
Czas trwania: 4 godzin dydaktycznych (4 x 45min) + przerwy. 

 Zapisy na warsztaty:

od godz. 9:00, 17 marca 2017 r. przy rejestracji podczas VI Konińskiego Kongresu Kobiet.

Continue reading

Co dzieje się w Internecie rani również w realu #stop_przemocy

“What happens online hurts for real. It’s up to each of us to make the internet a better place and do what’s right online” (MLC Singapore) (Co dzieje się w Internecie rani również w realu. Każdy z nas musi czynić internet lepszym miejscem i być w porządku online). Zobacz więcej

Hasło kampanii z 2017 roku organizacji MLC z Singapuru „What happens online hurts for real” wynikało z potrzeby uświadomienia dzieciom i młodzieży, że wirtualna rzeczywistość nie istnieje w oderwaniu od prawdziwego życia a zdjęcia i komentarze wystawiane online mogą skrzywdzić prawdziwą osobę. Zjawisko cyberprzemocy (ang. cyberbullying, cyberstalking), które jest wspomnianym wyżej problemem jest coraz częściej poruszane w opinii publicznej, edukacji a także kulturze. Jednak czy wiemy jak sobie z nim radzić? Gdzie szukać pomocy? Continue reading