Co dzieje się w Internecie rani również w realu #stop_przemocy

“What happens online hurts for real. It’s up to each of us to make the internet a better place and do what’s right online” (MLC Singapore) (Co dzieje się w Internecie rani również w realu. Każdy z nas musi czynić internet lepszym miejscem i być w porządku online). Zobacz więcej

Hasło kampanii z 2017 roku organizacji MLC z Singapuru „What happens online hurts for real” wynikało z potrzeby uświadomienia dzieciom i młodzieży, że wirtualna rzeczywistość nie istnieje w oderwaniu od prawdziwego życia a zdjęcia i komentarze wystawiane online mogą skrzywdzić prawdziwą osobę. Zjawisko cyberprzemocy (ang. cyberbullying, cyberstalking), które jest wspomnianym wyżej problemem jest coraz częściej poruszane w opinii publicznej, edukacji a także kulturze. Jednak czy wiemy jak sobie z nim radzić? Gdzie szukać pomocy?

Jak wynika z Raportu NIK: „Zapobieganie I Przeciwdziałanie Cyberprzemocy Wśród Dzieci I Młodzieży” z 2017 roku aż 40% z ankietowanych uczniów zetknęło się ze zjawiskiem cybreprzemocy. Jednocześnie aż 49% z tych osób deklarowało, że z takim problemem nie zwróciłoby się o pomoc. Zobacz więcej: Prezentacja z badań NIK , Raport z badań NIK 

„Kontrola wykazała także dużą dysproporcję pomiędzy ujawnionymi zdarzeniami dotyczącymi cyberprzemocy w szkołach, a opinią samych uczniów na temat skali tego zjawiska. W latach szkolnych 2013/2014-2016/2017 w skontrolowanych szkołach wystąpiło 60 zdarzeń związanych z cyberprzemocą wśród uczniów (średnio 2 przypadki cyberprzemocy na szkołę w roku szkolnym)” (Raport NIK). „Kontrola wskazała, że ofiarom zgłoszonej cyberprzemocy udzielono właściwego wsparcia, a w stosunku do sprawców cyberprzemocy zastosowano właściwe, zgodne z procedurami konsekwencje” – Gdzie jest zatem problem?

Jak wskazuje NIK w rekomendacjach pokontrolnych ważne jest, aby instytucje mogące mieć wpływ na minimalizowanie zjawiska (szkoły, jednostki Policji) podejmowały działania zachęcające uczniów i ich opiekunów prawnych do ujawniania przypadków cyberprzemocy.

wysokieobcasy.pl

wysokieobcasy.pl

Jednak szkoła nie jest jedynym miejscem gdzie powinno się mówić o cyberprzemocy. Dotyka ona także osób dorosłych, w szczególności kobiet. Jak wskazują badania Amnesty International „¼ młodych użytkowniczek Internetu (18-34) w Polsce doświadczyła cyberprzemocy przynajmniej raz.” Niepokojące są także wskazania, że „przeważająca większość respondentek (78%) czuła bezradność i osamotnienie w obliczu cyberprzemocy.” #stop_przemocy_wobec_kobiet

Pora zatem porozmawiać o cyberprzemocy!

Już 17 marca 2017 roku podczas VI Konińskiego Kongresu Kobiet wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów na warsztat „Cyberprzemoc i zjawisko sekstingu”.

Zaproszeni specjaliści poruszą takie tematy jak:

  • Korzystanie z mediów elektronicznych w pierwszych latach życia dziecka i ich  wpływ na prawidłowy rozwój.
  • Przedstawienie i opisanie szeroko stosowanego w Polsce i innych krajach Europy systemu klasyfikacji gier PEGI (Pan-European Game Information).
  • Co zrobić, aby zminimalizować ryzyko związane ze szkodliwymi treściami?
  • Cyberprzemoc, Seksting, Grooming.
  • Czynniki zwiększające ryzyko niebezpiecznych kontaktów online.

Będzie czas na pytania i dyskusję – do której serdecznie zapraszamy. Więcej informacji o rejestracji : tutaj

 

Zobacz więcej, linki poniżej:

Serwis Edukacja Medialna

Warto zobaczyć efekty działań wypracowanych w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa (MEN)

„Zadręczyć dla funu. Cyberprzemoc koleżeńska” – wysokie obcasy

BE KIND: Do What’s Right Online 2018

CO TO JEST CYBERBULLYING?

Cyberprzemoc to też przemoc! Bezpieczna w sieci. Enter – feminoteka.pl 

 Cyber-bullying: The New Violence Against Women 

Wyniki badania cyberprzemocy wobec kobiet w Polsce. – Amnesty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *